Vård och behandling

Om du får diagnosen Gauchers sjukdom får du oftast behandling på en specialistmottagning. Du kan behöva besöka en specialistmottagning en gång varje år eller halvår för tester och bedömning av hur sjukdomen utvecklas och hur eventuell behandling fungerar. Sjukdomens förlopp varierar mellan olika personer och är unikt för varje enskild individ. Även om du inte har några problem för tillfället behöver du gå på regelbundna kontroller för att hålla dig så frisk som möjligt i framtiden.

Eftersom Gauchers sjukdom kan påverka många olika delar av kroppen kan du få träffa flera olika läkare och sjuksköterskor som tar hand om dig vid olika tillfällen. Oftast är det en specialistläkare som samordnar din vård mellan de olika områdena. Exempel på läkare du kan komma i kontakt med är:

  • Hematologer, som är specialister på sjukdomar i blodet och benmärgen
  • Invärtesmedicinska specialister, som bedömer hur dina inre organ fungerar
  • Barnläkare, som är specialister på behandling av barn och ungdomar
  • Ortopeder, som bedömer skelettets funktion och tillväxt
  • Reumatologer, som ansvarar för behandlingen av ledsmärta och ledbesvär
  • Gastroenterologer, som bedömer hur matsmältningssystemet fungerar
  • Röntgenläkare, som gör bilddiagnostiska undersökningar
  • Genetiker, som gör genetiska tester
  • Neurologer, som är specialister på sjukdomar i nervsystemet
  • Psykiatriker och psykologer, som behandlar psykiska besvär

Om du har någon fråga om din sjukdom eller behandling, tala med din behandlande läkare eller annan personal inom vården.